The HydroElite Experience
Hydroware logotyp

”Sverige har Europas äldsta hissbestånd”

I hela Sverige finns cirka 120000 hissar. Uppskattningsvis 20 procent av landets hissar har brister som direkt försämrar personsäkerheten …

ställas på samtliga hissar, säger Anne Geitmann, generalsekreterare för Hissförbundet.

Hissförbundet har länge arbetat för att ”täppa” till

https://www.svenskbyggtidning.se/2021/12/07/sverige-har-europas-aldsta-hissbestand/