The HydroElite Experience

Livscykel för hissar

Vi har låtit göra en livscykelanalys för en 4-plans hiss i ett bostadshus. Den visar tydligt att materialet som används för att tillverka hissen har betydligt större negativ påverkan på miljön än den från driften av hissen under fastighetens livslängd.

I detta exempel är båda hissarna installerade i ett nytt bostadshus i Berlin. Hydraulhissen moderniseras därefter var 20:e år och hissen med motvikt byts ut helt med samma intervall.

Life_cycle_assessment_for_lifts

Miljöpåverkan från materialet

För de flesta inom hissbranschen är resultatet överraskande. Fram till nu har allt fokus lagts på att minska energiförbrukningen i drift och mycket har förbättrats här. Men nu är det dags att också titta på miljöpåverkan från det material som används.

Hiss utan motvikt i lägre byggnader

Vår livscykelanalys visar klart att det är mest lämpligt med en hiss utan motvikt för lägre byggnader, till exempel bostadshus.

37.000 kg mindre utsläpp av koldioxid

Vi uppskattar livslängden för ett bostadshus till 80 år och hissens livslängd till 20 år. Miljöbelastningen för en hiss med motvikt blir då 37.000 kg mer koldioxidutsläpp jämfört med en hydraulhiss. Den mängden koldioxidutsläpp motsvarar att köra en bensindriven bil som uppfyller EURO 5 utsläppskrav 11 500 mil, vilket motsvarar 3 varv runt jorden.