The HydroElite Experience

Vår vision på Hydroware inspireras av cirkulär ekonomi. Vi vill vara med och bygga långsiktigt hållbara hisslösningar där god ekonomi kombineras med att allt kan återanvändas eller återvinnas.

Om Hydroware

Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hissar. Genom stark fokusering på energi- och resurseffektivisering tillsammans med hissens reskomfort är vi idag marknadsledande inom hydraulhissar och erbjuder nu högteknologiska system även för linhissar. Vi tillverkar robusta hissar med öppna system som kan moderniseras med filosofin att en hiss ska ha samma livslängd som fastigheten.

Hydroware är ett internationellt företag med kontor runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Alvesta (Sverige) och det är även där utveckling och produktion av Hydrowares produkter äger rum.

Kortfattat om Hydroware

kodtecken animerat

UTVECKLING

Hydroware satsar på produktutveckling för att säkerställa att vi även i framtiden har de bästa produkterna på marknaden. En stor del av personalstyrkan arbetar direkt med att utveckla morgondagens hissar.

animerad-hissmontör

KUNDER

Våra kunder är både stora och små hissföretag och vår försäljning sker till drygt 50 länder i stora delar av världen.

medarbetare animerad

MEDARBETARE

Idag är vi över 170 medarbetare i Sverige och i våra dotterbolag i Storbrittanien, Tyskland, Nederländerna och Italien.

OMSÄTTNING

Vi omsätter över 450 miljoner kronor och har ambitioner att fortsätta vår historia av god tillväxt.

UTMÄRKELSER

Hydroware har sedan starten arbetat effektivt och långsiktigt, detta har lett till flera utmärkelser såsom Dun & Bradstreets Superföretag, Dagens Industris Gasselföretag, Svenskt Tillväxtindex och inte minst högsta kreditvärdighet hos både UC och Dun & Bradstreet.

Vi ger våra kunder tekniska fördelar och trygghet

Vi ska ligga i framkant vad gäller teknisk utveckling såväl som hållbarhet. Produkterna är robusta och möjliga att modernisera samtidigt som de är energi- och resurseffektiva. Detta ger våra kunder och deras kunder en god ekonomi.

Unika lösningar för en bättre framtid

Vi kopierar inte. Vi vill skapa lösningar som är unika och som kan skapa en bättre framtid för oss alla. Att våga tänka i nya banor inom hissindustrin har placerat oss i frontlinjen när det gäller hållbara hisslösningar. Hydroware är en cirkulär aktör och medlemmar i CirEko, landets bredaste affärs- och medlemsnätverk för cirkulära affärer.

Kvalitet och miljö

Hydroware är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 9001:2015 och ISO-ansvarig för certifieringsrevisionen var DNV Certification AB, Sverige. Certifikatet gäller utveckling och produktion av kompletta driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Hydroware är även certifierade enligt ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö

Vår verksamhet ska ske på ett resurseffektivt sätt och våra produkter ska ge kunden möjlighet att effektivisera sitt resursbehov. Vi vill genom innovationer och smarta lösningar se till att så lite resurser som möjligt förbrukas av våra produkter och så mycket som möjligt kan återanvändas eller återvinnas.

ATT BRY SIG OM

Vi är måna om att alla medarbetare känner sig välkomnade och respekterade oberoende av ålder, kön och ursprung. Samtidigt ställer vi upp externt med resurser till en hissutbildning och stöttar ekonomiskt flera ideella hjälporganisationer, lokala arrangemang och föreningar.

För en god ekonomi

För oss är det viktigt att driva företag på en god etisk grund. Vi prioriterar också god lönsamhet för att kunna agera långsiktigt och utveckla morgondagens produkter och system. Det lägger också grunden till att skapa en stabil och bra arbetsplats för alla medarbetare där alla känner att de får lön för mödan och att det finns utvecklingsmöjligheter.

Med fokus på hållbarhet

Att bygga en industri som baserar sig på cirkulär ekonomi är det som genomsyrar hela vårt företag. Genom livscykelanalyser som vi låtit ta fram har vi skaffat oss redskap för att ta fram produkter och lösningar som är så resurseffektiva och hållbara som möjligt och som lämnar ett så litet fotavtryck som möjligt.