The HydroElite Experience

Hisskonsult

Vi hjälper er vid planering av projekt

Som hisskonsult är du en viktig partner till Hydroware. Här kan du hitta relevant och uppdaterad information för att underlätta beredningen av ditt projekt.

Med Hydrowares produkter kan hissens miljöpåverkan sänkas över hissens livslängd och onödiga utbyten av robusta delar kan undvikas. Mer specifik information för beredning av projekt återfinns nedan.

Modernisering

Finns det redan en hiss ska den alltid moderniseras istället för att bytas ut. Med modernisering från Hydroware förlängs hissens livslängd och miljöpåverkan sänks med 50 % jämfört med komplett utbyte. Vidare kan effektuttag och energiförbrukning minska med upp till 70 % samtidigt som hissen får överlägsen reskomfort och ökad kapacitet. Läs mer om modernisering här.

Nyinstallation

Hydraulhissar är det bästa valet i byggnader upp till 6-7 våningar och för köpcentra upp till 4-5 våningar med upp till 250 000 resor per år. Med våra hydraulhissar kan byggnadens yta nyttjas på ett effektivt sätt. Vid nyinstallation tillhandahåller vi planvyer och genomgång av befintliga underlag för att enas om den bästa lösningen. Läs mer om nyinstallation av hissar här.

AMA EL

Med AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) omsätts idéer och visioner till kvalitetssäkrat byggande. Verktyget hjälper dig att säkerställa kvaliteten i byggprocessen – från första förfrågningsunderlag till sista slutbesiktning.

Hydroware förespråkar att AMA EL används i så stor utsträckning som möjligt. Det är inte alltid det räcker med de val som finns i AMA EL för att säkerställa att leveransen blir den man förväntat sig. Då bör den tekniska funktionsbeskrivningen i kravspecifikationen utökas med ytterligare krav för att säkerställa vad som verkligen offereras och sedermera levereras. Hydroware har tagit fram förslag på hur man kan specificera funktioner av våra produkter på ett tydligt sätt.

Hisskonsult för anteckningar framför hiss med gröna dörrar.

Förslag på teknisk funktionsbeskrivning

71.BC/11 System med elektroniska ventiler – direktkörning till plan

 • Drivsystem ska utföras med funktion för direktkörning till plan utan krypfart. Hela pumpflödet levereras till lyftcylinder vid högfart upp (utan by-pass) för att reducera energianvändningen.
 • Motor ska startas med mjukstart. Ventilsystemet ska vara utrustat med självjusterande och självlärande servoventil.
 • Max effektuttag för hissen skall vara XX A. (XX = beror på märklast och märkhastighet, be Hydroware om uppgift eller beräkna via Hydcalc).
 • Driv- och styrsystem skall vara från samma tillverkare och skall vara systemtestade innan leverans för att säkerställa kortast möjliga stilleståndstid, högsta driftsäkerhet samt framtida support.

71.EA Styrsystem i hissinstallation

 • Styrsystemet ska kunna underhållas och repareras av företag som anläggningsägaren finner lämpligt. All teknisk dokumentation, specialverktyg, programmeringsutrustning med mera som behövs för service och underhåll ska ingå och förbli brukbara under styrsystemets livslängd. Kopplingsscheman ska visa alla kopplingar gjorda i apparatskåp. Dokumentation på samtliga parametrar och felkoder ska ingå i drift- och underhållsinstruktioner. Leverantören ska förbinda sig att leverera teknisk support, reservdelar med mera till vilket hissföretag som helst under styrsystemets livslängd. Det ska vara möjligt att i efterhand komplettera eller utöka styrsystemet med fler funktioner.
 • Styrsystemets samtliga programmerbara och omställbara parametrar och funktioner ska vara möjliga att ändra hela styrsystemets livslängd, utan att några ytterligare omprogrammeringar, tillbehör, låskoder eller utrustningar behöver införskaffas av anläggningsägaren.
 • Styrsystem ska vara systemtestade tillsammans med avsett drivsystem.

71.BC/31 System med frekvensstyrd motor – reducerad högfart vid hög last

 • Drivsystem ska utföras med funktion som tillåter reducerad högfart vid uppfärd och hög last. Märkhastigheten vid högfart upp ska reduceras successivt när lasten överstiger 25 procent av märklasten för att reducera effektbehovet.
 • Motorn ska vara luftkyld och ha en verkningsgrad på minst 90%.
 • Max effektuttag för hissen skall vara XX A. (XX = beror på märklast och märkhastighet, be Hydroware om uppgift eller beräkna via Hydcalc).
 • Driv- och styrsystem skall vara från samma tillverkare och skall vara systemtestade innan leverans för att säkerställa kortast möjliga stilleståndstid, högsta driftsäkerhet samt framtida support.

Fjärrövervakningssystem med tillhörande web-baserad användarplattform för sammanställning av samtliga uppkopplade styrsystem från produktleverantören. Nätverkskopplingen ska ske via ett privat mobilt nätverk som ska vara krypterat. Följande realtidsinformation ska kunna erhållas via fjärråtkomst:

HydroElite 3G-5.20 (V5)

Realtidsinformation

 • Hissens driftstatus
 • Säkerhetskretsens status
 • Färdriktning
 • Felkoder
 • Ljusridå & fotoceller
 • Dörrstatus
 • Oljetemperatur
 • Korgens position
 • Omgivningstemperatur
 • Inspektionsstatus

Historisk data

 • Antal resor(totalt och per dag)
 • Upptid
 • Fellogg
 • Exportverktyg (CSV)

Option

 • Energiförbrukning

  En av de största fördelarna med HydroCloud är att du får möjlighet att mäta energiförbrukningen på hissen. Energimätaren visar under vilka tider hissen förbrukar den mesta energin, vilket hjälper dig att dra slutsatser och optimera komponenter så som dörrar, korgbelysning etc. för att göra hissen effektivare.

Hydroware försäljning

Tveka inte på att kontakta oss för att få mer information om våra produkter och tjänster.

Reservdelar inom 24 timmar.

Telefon

+46 (0) 472 45100

Framgångssaga: Ur en hisskonsults perspektiv

Att söka bästa lösningen till varje hissprojekt

“Jag blev första gången tipsad om Hydroware av en entreprenör”, säger Robin Primrose, hisskonsult i Skottland. “Det var för några år sedan och nu har jag egen erfarenhet från en mängd installationer.”

Opartisk bedömning
“För mig som konsult är det viktigt att göra en opartisk bedömning åt kunden för att behålla trovärdigheten och så att kunden får den bästa lösningen. Det innebär att jag tittar på den totala kostnaden för att installera och driva hissen.”

Enkelt att installera
“Så här långt har jag bara fått positiva kommentarer från mina uppdragsgivare om Hydrowares system. De tycker att det är enkelt att installera, leveranserna kommer i tid och systemet funkar med en gång när man startar upp det. Att min kund är nöjd med produkten är helt avgörande för mig.”

Fördel vid moderniseringar
“Under det sista året har 50% av de hydrauliska system jag föreslagit kunden kommit från Hydroware och den siffran kommer säkert att stiga i framtiden. Speciellt med tanke på den fördel det är att genomföra renoveringar med Hydrowares system utan att behöva slänga ut de fungerande delarna i den gamla hissen.”

Robin Primrose, hisskonsult i Skottland