The HydroElite Experience

Integritetspolicy på Hydroware

Vi på Hydroware arbetar aktivt med att upprätthålla en god nivå när det gäller integritet för våra kunder och de personer som besöker vår hemsida. Vår målsättning med denna policy är att beskriva vilka uppgifter vi samlar in, använder och lagrar så att du som kund och besökare av vår hemsida kan känna sig trygg med att det sker i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR och personuppgiftslagen (PuL)

Hydroware är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person.

Du kan vända dig till oss i olika roller och med olika behov. Antigen som företag eller som privatperson.

Vi samlar in personuppgifter när vi har någon form av kontakt och du

 • Beställer någon av våra produkter.
 • Beställer service eller reservdelar.
 • Visar intresse för att arbeta på Hydroware

Vi behöver personuppgifter för att: 

 • Slutföra och hantera din beställning.
 • Slutföra och hantera service eller garantiåtaganden.
 • Slutföra rekryteringsprocesser.

Vilka personuppgifter hanterar vi

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också krypterade uppgifter och olika slags och elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.

Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner längts ner i denna policyn.

När vi använder dina uppgifter på ovanstående vis gör vi så på följande lagliga grunder:

 • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss.
 • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag. 
 • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte. 

Besök på vår hemsida 

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen. 

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter kommer att gallras enligt vår gallringspolicy samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad

Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Vi nås på följande kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

info@hydroware.se eller +46 472 451 00

Vår policy om hantering av personuppgifter kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuell.