The HydroElite Experience

Bygg på en våning och installera hiss

I vårt land har vi idag ca 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommuner minst en halv miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det

Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre själva önskar.

Ingen ny tomtmark eller infrastruktur krävs

När man bygger på en våning behöver ingen ny tomtmark avsättas och infrastruktur som till exempel vägar, parkeringsplatser, barnomsorg, skolor, vårdcentraler, apotek, butiker och busslinjer finns som regel redan på plats.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa

Inför ett investeringsbidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och installation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.

Två projekt med flerbostadshus utan hiss där nya trapphus har byggts och hiss har installerats i de gamla trapphusen

Flerbostadshus Skarpan i Linköping

Tillbyggda trapphus

Skarpan i Linköping

Skarpan är ett bostadsområde från 1960-talet med 283 lägenheter i 15 trevåningshus utan hiss. Husen moderniserades under 2015-2018 med nya trapphus som byggs till och hissar installerades i de gamla trapphusen. Ett 4:e plan med lägenheter byggdes även till.

Hyresgästerna blev mycket nöjda med den ökade tillgängligheten för alla i huset som de installerade hissarna innebar.

Hydroware har levererat hissarna som installerades av Nordisk Hiss.

Fasad med tillbyggda trapphus och inglasade balkonger.

Se fler bilder från projektet här.

Flerbostadshus Lilla Vallgatan i Skänninge

En fjärde våning

Lilla Vallgatan, Skänninge

Bostadsbolaget i Mjölby har renoverat tre bostadsfastigheter i Skänninge på Lilla Vallgatan. Två av husen har fått nya inglasade trapphus och balkonger samt hiss installerad i de gamla trapphusen. Det ena huset har också gjorts om till trygghetsboende. Det tredje huset har fått ett nytt inglasat trapphus och en inglasad entré samt hiss installerad i det ena trapphuset.

Genom installationen av hiss har man fått fastigheter med högre tillgänglighet vilket gör att äldre kan bo kvar längre och man har fått fräscha fastigheter som ger högre intäkter.

Fasad med tillbyggda trapphus och en fjärde våning.

Se fler bilder från projektet här.