The HydroElite Experience

Personhiss

Personhissar är hissar som är avsedda för persontransporter. Dessa hissar är vanligt förekommande i bland annat flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, kontor och offentliga miljöer. Hydroware erbjuder hydrauliska personhissar för både modernisering och nyinstallation. En hydraulhiss är att föredra i flerbostadshus upp till 6-7 våningar och köpcentrum upp till 5 plan samt 250 000 resor per år.

Byta ut personhiss

Om det i en fastighet finns en personhiss som behöver bytas ut ska den alltid moderniseras. Att modernisera hissen är billigare, går snabbare och är det mest hållbara alternativet. Många av hissens komponenter går att återanvända och kan hålla lika länge som fastigheten. Läs mer om modernisering av hissar eller kontakta oss så berättar vi mer.

Dokument

För dimensioner och mått för ELEVANS – ladda ner broschyren här.

ELEVANS – ny personhiss

Installera en komplett ny personhiss

Behöver det installeras en komplett ny hiss i fastigheten kan Hydroware leverera alla delar för hissen. ELEVANS är Hydrowares program för personhissar. Med ELEVANS åstadkoms den mest utrymmeseffektiva hisslösningen som kan uppnås.

Den kompakta designen tillåter även mindre schaktmått vilket öppnar för möjligheter att frisläppa värdefulla kvadratmeter för bättre utnyttjande. ELEVANS finns som både 1:1 och 2:1 och kan ha både enstegs- eller flerstegscylindrar. Max hastighet är 1m/s.

Dimensioner och mått finns i produktbroschyren.

Hydroware försäljning

Tveka inte på att kontakta vår säljavdelning för att få mer information om våra produkter och tjänster.

Reservdelar inom 24 timmar.

Telefon

+46 (0) 472 45100