The HydroElite Experience

Hållbara hissar

Vår vision på Hydroware inspireras av cirkulär ekonomi. Vi vill vara med och bygga långsiktigt hållbara hisslösningar där god ekonomi kombineras med att allt kan återanvändas eller återvinnas.

Hissar behöver inte vara slit och släng

En hiss ska ha samma livslängd som fastigheten. Det betyder att en äldre hiss inte ska bytas ut efter ett antal år – den ska moderniseras. Miljöpåverkan från en hiss är oftast större vid tillverkning än vid drift. Därför är det viktigt att hissen anpassas till cirkulär ekonomi för att möjliggöra fler moderniseringar under dess livslängd. På så sätt lämnar vi slit och släng och sparar på jordens resurser.

I över 20 år har Hydroware arbetat för att förflytta hissbranschen mot ett cirkulärt ekosystem genom att bevara hissens materiella och ekonomiska värden över en mycket lång användningstid. Framtidsanpassade produkter tillsammans med cirkulära affärsmodeller är en förutsättning för att ta ytterligare steg mot en hållbar värld.

Modulära hissar

Under de senaste 20 åren har många producenter i hissbranschen valt att konstruera hissar som är mindre modulära än tidigare. Det innebär att de inte längre är lika lämpade för att moderniseras.

Av miljöskäl är det uppenbart att vi måste gå tillbaka till att installera hissar som är anpassade för att kunna moderniseras, modul för modul. Att modernisera en äldre hiss istället för att byta ut den helt och hållet mot en ny, innebär en halvering av miljöbelastningen.

Förbruka mindre material

Vid en modernisering behålls delar som hisskorg och gejder som ofta håller i flera generationer. Däremot byter man ut driv- och styrsystem och sätter in en ny inredning och kanske nya dörrar. Hissen blir som ny och håller minst lika länge som en helt ny hiss utan att driftskostnaderna blir högre.

Våra produkter för hissmodernisering

Hydrowares driv- och styrsystem lämpar sig väl för modernisering genom sina robusta och modulära konstruktioner. Att ersätta en befintlig hiss med en lösning från Hydroware kan innebära en sänkning av energiförbrukning och effektuttag med upp till 70 % vardera.

Dokument

Läs mer om hållbara hissar i vår broschyr.

Hydroware – en cirkulär aktör

Hydroware är medlemmar i CirEko, Sveriges bredaste medlems- och affärsnätverk för cirkulära affärer. Vi är medlemmar i CirEko för att vara med och stödja arbetet med att påverka samhället och olika branscher till att förflytta sig mot cirkulärt tänkande och cirkulära affärsmodeller.

Eftersom vår affärsmodell redan bygger på produktlivsförlängning presenteras vi som cirkulär aktör på Cirkulära Sverige.

Cirkulär aktör medlemsmärke