The HydroElite Experience

IoT – HydroCloud

Övervaka hela din hissflotta på distans!

HydroCloud är Hydrowares IoT-portal som ger dig tillgång till samtliga dina uppkopplade HydroElite H2 och TractionElite H2. Mängden data som finns tillgänglig gör det möjligt för dig att förbättra upptiden på hissarna, agera direkt på eventuella felkoder samt planera dina besök. Det finns även möjlighet att ta ut och jämföra data mellan alla dina anläggningar.

HydroCloud informationsblad

HydroCloud för H2

Få en överblick över samtliga dina H2 med hjälp av HydroCloud-portalen. Överlägsen hissdata och transparens.

Inga appar

Använd din webbläsare på dator, telefon eller surfplatta för att anslutna till portalen.

Felsök på distans

Agera direkt på eventuella problem, få hjälp på distans samt kom förberedd till hissen.

Med HydroCloud är det som att du praktiskt taget står framför hissen, oavsett var du befinner dig!

Erik Paulsson, Hydroware

HydroCloud IoT portal

Tablet and computer showing IoT-portal

Realtids och historiska data

Få insikt i realtid om dina hissars hälsa och prestanda. Arbeta proaktivt med felsökning, datadrivet underhåll och fjärrdiagnostik. Genom HydroCloud kan du identifiera potentiella problem tidigt antingen själv eller genom pushnotiser så att du kan agera snabbt vid eventuella problem. Med datadriven analys kan du arbeta strategiskt med underhåll baserat på faktisk användning och av anläggningen. Vid eventuella problem kan både du och Hydroware enkelt felsöka på distans för ännu snabbare och mer träffsäker support.

Jämför dina anläggningar

Med HydroCloud kan du gruppera dina hissar inne i portalen. Du kan jämföra fler anläggningar på samma gång och bland annat se vilka de vanligaste felkoderna är, hur ofta de inträffat eller djupdyka i en specifik anläggning för att se om felet är åtgärdat. Jämför energiförbrukning, se hur ofta hissen går mellan olika plan och jämför reskurvor. Med oändliga möjligheter blir hissägandet så problemfritt som möjligt för slutkunden.