The HydroElite Experience

När en hiss börjar bli till åren skall man modernisera den i stället för att byta ut den. Det sparar pengar, tid och miljö.

Erik Paulsson, produktchef Hydroware

Cirkulär ekonomi för hissar

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.

En hiss består av ett antal komponenter med mycket varierande livslängd. Hissen är normalt installerad i en mycket skyddad miljö så påverkan från omgivningen är försumbar. Komponenter som inte är slitagedelar har en mycket lång livslängd, till exempel gejder, bärram, hisskorg och dörrblad.

Återanvänd så mycket som möjligt

Bygg robusta modulära hissar som kan repareras. När det efter 20-30 år är dags att modernisera hissen. Återanvänd så mycket som möjligt. Slutligen när alla delar är utslitna är det dags att återvinna allt material och ersätta med en helt ny hiss.

cirkular_ekonomi_for_hissar

Modernisera

Hydrowares hissar är anpassade för att moderniseras igen och igen. Anledningarna till uppgradera hissen istället för att byta ut hela hissen är många. Läs mer om alla fördelar med hissmodernisering här.

Dokument

Läs mer om hållbara hissar i broschyrerna.