The HydroElite Experience

Hissmontör

Här är dina verktyg

Har du frågor eller behöver vägledning är du välkommen att kontakta vår support.
Följ ikonerna nedan för att hitta rätt.

WebRel
(V4 och V5)

HydroApp
(V4 och V5)

IoT
(V4 och V5)

animerad blixt svartvit

HydroElite Flash
(V4)

animerad graf svartvit

HydroElite Graph
(V4)

Animerad datorskärm svartvit

HydroElite GUI
(V4)

Installationsfilmer HydroElite V5


Steg 1 –
Uppackning och kontroll

Steg 2 –
Installation maskinrum

Steg 3 –
Installation schakt

Steg 4 –
Schaktinformation

Steg 5 –
Hängkabel

Steg 6 –
Montering dörr

Steg 7 –
Korgutrustning

Steg 8 –
Installation korgnod

Steg 9 –
Inkoppling maskinrum

Steg 10 –
Igångkörning

Steg 11 –
Test och justering

Support och reservdelar