The HydroElite Experience

Smalhiss

Smalhiss är ett samlingsnamn för hissar som är installerade i trånga utrymmen. Hydroware erbjuder både nyinstallation och utbyten av smalhissar.

Vårt program för att åstadkomma en så utrymmeseffektiv hisslösning som möjligt kallas för MIGRO. Vi har även ett anpassningskit för att enkelt byta ut skruvhissar, som är en typ av smalhiss. 

Byt ut skruvhiss

En vanlig form av smalhiss som finns installerad i Sverige är skruvhissen. Den bygger på en teknik där en mutter sitter monterad i schaktet. Muttern skruvar sig upp och ned och därav namnet skruvhiss. Hissen drivs av en motor som finns monterad på plattformen. Skruvhissar kräver vanligtvis mycket underhåll vilket gör dem kostsamma att äga och använda.

När det är dags att ersätta en krånglande eller omodern skruvhiss har Hydroware utvecklat ett unikt anpassningskit för att snabbt och enkelt byta ut alla typer av skruvhissar. En installation med vårt anpassningskit gör att en skruvhiss enkelt kan ersättas med en modern hydraulhiss oavsett typ av skruvhiss. Det fungerar utmärkt att installera hissen i trånga utrymmen. Anpassningskiten är speciellt anpassade för skruvhiss NTD/Inliftor.

Dokument

Den bästa lösningen att montera på marknaden, väldigt genomtänkt. Mycket servicevänligt vid till exempel lininfästningar och styrskor.

Ola och Per Svensson, hissmontörer

MIGRO

MIGRO är vårt program för personhissar för mycket trånga utrymmen och utbyte av skruvhissar. Designen är anpassad för att åstadkomma den mest utrymmeseffektiva hisslösning som kan uppnås och på samma gång möta alla moderna myndighets- och tillgänglighetskrav och standarder utan att göra avkall på prestanda eller kvalitet.

Med vår egen designavdelning är vi flexibla och kan kundanpassa en hiss och schaktlösning för varje fall. Det gör det även möjligt för oss att hantera och leverera effektiva, användarvänliga och hållbara hissar för vilket bostadshus, kontor eller annan byggnad som helst som är i behov av en ny hiss eller utbyte av befintlig hiss där utrymmena är begränsade.

Den kompakta designen gör den perfekt för utbyte av existerande krånglande hissar, t.ex. skruvhissar, utan dyra kostnader för schaktombyggnad.

Korginredning kundanpassas och dörrar kan levereras både som vikdörrar kombinerat med slagdörrar alternativt helautomatdörrar. Vi samarbetar med ledande dörrtillverkare, vilket möjliggör att vi kan uppfylla alla krav och lokala specifikationer.

MIGRO är en 2:1 hiss med en max hastighet på 0,63 m/s och minsta gropdjup ända ned till 100 mm.

Hydroware försäljning

Tveka inte på att kontakta vår säljavdelning för att få mer information om våra produkter och tjänster.

Reservdelar inom 24 timmar.

Telefon

+46 (0) 472 45100