The HydroElite Experience

Modernisering av hiss

Modernisering, eller hissrenovering, innebär att hissen uppgraderas genom att delar som drivsystem, elektronik och andra slitagedelar byts ut. Hissens stomme och andra robusta delar, som kan leva i flera generationer, kan bevaras och bli en del av den uppgraderade hissen. En moderniserad hiss möter alltid dagens säkerhets- och lagkrav, får en överlägsen reskomfort, blir energieffektiv och tillgänglig.

Därför ska du modernisera

Kostnaden för en hissinstallation halveras genom att renovera hissen i stället för att kassera hela och installera en ny. Det är inte bara köp- och installationskostnaden som minskar genom att välja att renovera och modernisera. Tiden som hissen behöver stå stilla sjunker från upp till fem veckor ner till mellan en till två veckor. Samtidigt behålls möjligheten att modernisera igen i framtiden.

När en hiss börjar bli till åren skall man modernisera den i stället för att byta ut den. Det sparar pengar, tid och miljö.

Lägre kostnad

Ett komplett byte av hissen binder ofta systemet till en enda leverantör vilket ökar kostnaden för reparationer och reservdelar om hissen blir trasig. Hissägaren får dessutom svårt att konkurrensutsätta service för nyinstallerade hissar. Med hissmodernisering från oss blir ägaren inte bunden till ett system eller en leverantör. En hissmodernisering ger lägre kostnader och möjligheten finns att modernisera igen och igen. Detta gör att om fastigheten står i 100 år, kan den ursprungliga hissen fungera lika länge.

Modernisering istället för fullt utbyte:

Pris

  • Ca 50 % lägre totalkostnad över hissens livslängd
  • Betydligt lägre service- och reparationskostnader
  • Öppna system ger flexibilitet vid val av leverantörer i framtiden

Tid

  • Det går snabbare att modernisera än att byta ut hela hissen
  • Stilleståndstiden minskas med flera veckor
  • Kortare leveranstider

Hållbara hissar

  • Halv miljöpåverkan
  • Det cirkulära alternativet
  • Robusta komponenter med lång livslängd

Därför ska du modernisera med Hydroware

Vi levererar produkter till cirka 80 % av alla hydraulhissmoderniseringar i Sverige och erbjuder även en modern lösning för linhissmodernisering. Sedan starten 1998 har vi haft en stadig tillväxt och vi har utvecklat Sveriges största nätverk av servicepartners. Redan från början har vi arbetat för ett cirkulärt tänkande och är fortfarande den drivande kraften i branschen. Vi sätter alltid kvalitet och miljö i första rummet och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

För att ge ett så flexibelt hissägande som möjligt bygger våra lösningar på ett öppet och modulärt system som är väl anpassat för ytterligare moderniseringar. Vi kan även erbjuda ett bekymmersfritt hissägande i kombination med olika finansieringslösningar.

Vilket är ditt Hissperspektiv

Välj hissperspektiv nedan för att hitta korrekt information, verktyg eller dokument för dig. Tveka inte på att höra av dig till oss om du har några frågor.

Vår vision på Hydroware inspireras av cirkulär ekonomi. Vi vill vara med och bygga långsiktigt hållbara hisslösningar där god ekonomi kombineras med att allt kan återanvändas eller återvinnas.

Kontakta oss för Rådgivning

Tveka inte på att kontakta oss för att få mer information om fördelarna med modernisering av hissar.

Experter på hissar

Telefon

+46 (0) 472 45100