The HydroElite Experience

HydroElite VIDI

Toppmodellen från Hydroware

HydroElite VIDI, som är toppmodellen från Hydroware, är ett integrerat driv- och styrsystem för hydraulhissar. Den är utrustat med Hydrowares unika ventilsystem som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning. Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. HydroElite VIDI är utrustad med en effektiv luftkyld IE2 motor och frekvensstyrning. Märkhastigheten reduceras successivt när lasten överstiger 25 procent av märklasten vilket kraftigt reducerar effektbehovet.

HydroElite VIDI hydraulhiss med öppet styrskåp

Fördelar med HydroElite VIDI

Kraftigt minskat effektbehov och låg energiförbrukning

HydroElite VIDI är utrustad med en strömbegränsande frekvensomriktare och en luftkyld IE2 motor. Tack vare att man accepterar att hastigheten regleras ned något från och med 25% last kan man reducera effektbehovet upp till 70%. Enligt VDI4707 är endast 20% av alla resor med mer än 25% last. Den luftkylda motorn och den unika ventilens egenskaper gör även att man minskar energiförbrukningen med upp till 70% jämfört med andra konventionella system.

Snabb installation

HydroElite VIDI är förmonterad och funktionstestad i vår fabrik vilket kortar ner installationstiden. Driftsättningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplanen. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet ökar för varje resa.

Ökad kapacitet och komfort

Direktinkörning till plan och att ingen bypass av oljan behövs ger kortare restid och ökad reskapacitet. Dessutom är reaktionstiden från ett kommando till start väldigt kort beroende på att hela systemet är perfekt samtrimmat, vilket också bidrar till att öka hissens kapacitet och komfort.

Ingen överhettad olja

Tack vare ventilens unika egenskaper kan fler resor genomföras utan att oljan blir för varm. Den luftkylda motorn hjälper till att hålla oljan sval. Med en HydroElite VIDI behöver man oftast inte oroa sig för överhettad olja och det finns vanligtvis inget behov av en energikrävande oljekylare.

Tryggare med en leverantör

Att driv- och styrsystemet kommer från samma leverantör ger en ökad trygghet och enklare hantering när det gäller support, service och garantier under hela hissens livslängd.

Dokument

Här finns mer information om våra produkter och tjänster.

Teknisk överblick av HydroElite VIDI

Unik Teknik

 • EN81-20/50 certifierad: gemensamt typcertifikat för A3/UCM.
 • Frekvensstyrning
 • Luftkyld IE2 motor
 • Unik patenterad servoventil
 • Direktinkörning till plan
 • Ingen by-pass av oljan vid full fart uppåt
 • Självlärande helt utan manuella inställningar
 • Precis planinställning genom ett självjusterande positioneringssystem

Energi och kapacitet

 • Upp till 70 % energibesparing
 • 10-50 % kortare restid genom eliminering av kryptider och by-pass
 • 50-70 % minskat effektuttag
 • Snabbare start samt temperatur- och lastoberoende
 • Högre trafikkapacitet utan behov av oljekylning

Öppet och modulärt

 • Flexibelt och modulärt för att passa alla typer av installationer
 • Direktstyrning, pickup, ned- eller helkollektiv samt väljare för flera hissar i grupp.
 • Inbyggt diagnostiksystem för effektivt underhåll och enkel felsökning
 • Fjärrstyrd felanmälan och servicediagnostik – option

Olika modeller av HydroElite driv- och styrsystem

HydroElite finns i versionerna VENI, VIDI, MINI och MRL.

HydroElite-VENI
HydroElite VENI

Låg energiförbrukning

HydroElite VENI utnyttjar den unika ventilens fördelar till fullo.

Systemet ger en energiförbrukning som är upp till 50% lägre än traditionella elektroniska ventiler.

 

Läs mer

HydroElite VIDI
HydroElite VIDI

Lågt effektuttag

Kraftigt minskat effektbehov och låg energiförbrukning.

HydroElite VIDI är utrustad med en strömbegränsande frekvensomriktare och en luftkyld IE2 motor.

 

 

Läs mer

HydroElite MINI
HydroElite MINI

För små utrymmen

HydroElite MINI används där det inte finns tillräckligt med utrymme.

Bra när det är för lite plats på vägen till eller inne i maskinrummet, för att kunna använda en vanlig tankstorlek.

 

Läs mer

HydroElite MRL
HydroElite MRL

Maskinrumslös

HydroElite MRL är det maskinrumslösa alternativet som efterfrågas alltmer.

Det är på grund av flera olika aspekter bättre att placera styr-och drivsystem utanför schaktet.

 

Läs mer

Hydraulcylinder-COAM
Hydraulcylinder

Cylindrar för hydraulhissar

Hydraulcylinder från COAM.

Vi levererar alla delar för hissinstallationer inklusive hydraulcylindrar. Vi samarbetar med COAM som leverantör.

 

 

 

Läs mer

Våningsvisare
Övriga hisskomponenter

Allt från en leverantör

One Stop Shop.

One Stop Shop för att alla delar som behövs för en hissinstallation. För er behövs endast kontakt med en leverantör.

 

Läs mer