The HydroElite Experience

Arkitekt

Flexibla hissar

Skapa attraktiva och hållbara hissar med en skräddarsydd lösning genom Hydroware. Med en hydraulhiss kan vi anpassa och skräddarsy hissen till att passa dina önskemål. Hydraulhissen är en utrymmeseffektiv lösning som tar mindre av fastighetens yta i anspråk och det finns alla möjligheter till en estetiskt tilltalande design. Skapa den hisslösning som du önskar.

Skräddarsydd hiss

Personhissar är hissar som är avsedda för persontransporter. Dessa hissar är vanligt förekommande i bland annat flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, kontor och offentliga miljöer. Vi erbjuder flexibla lösningar där vi skräddarsyr hissen efter önskemål. Hydrowares lösningar är utrymmeseffektiva och tar mindre av fastighetens yta i anspråk. På så vis maximerar våra lösningar utrymmet i fastigheten som går att använda till annat. Form, färg, material och schaktdimensioner kan anpassas helt efter behov. Vi har lösningar för smala schakt som passar i trånga utrymmen, minimal hissgrop, låg topphöjd och för maskinrumslösa hissar vilket gör att hissen kan få det uttryck som eftersträvas.

Hydraulhissen är arkitektens vän

En hydraulhiss från Hydroware är en energieffektiv hiss med låg miljöpåverkan. En hydraulhiss klimatpåverkan är betydligt lägre än alternativen. Håll nere energiförbrukningen vid driften av hissen och minska den totala kostnaden. En hiss från Hydroware går att moderniseras igen och igen. På så vis hålls kostnader nere sett till hela hissens livslängd. Läs mer om livscykelkostnaden för hissar här.

Varken lastvikt eller lyfthöjd begränsar designen. I hus som har upp till 6-7 våningar är en hydraulhiss att föredra. Hissen kan klara en lastvikt på upp till 3.5 ton och belastningen från hissen hamnar på marken istället för i husets konstruktion.

Hiss installerad i Le Pain Francais i Göteborg.

Uppställningsritningar

Behöver du uppställningsritningar, mått och dimensioner finns de för nerladdning här. Filerna finns i dwg och pdf.
Vill du veta mer om hur en hiss från Hydroware kan anpassas till ditt projekt finns vi alltid redo att ge rådgivning. Vi tar gärna emot ditt samtal.

Byggkatalogen.se

Byggkatalogen är Sveriges mest använda informationstjänst för produkter inom bygg- och fastighetssektorn. I Byggkatalogen finns bearbetad, aktuell och strukturerad information med broschyrer, miljöinformation, tekniska egenskaper med mera. Här kan du söka och jämföra byggprodukter från Sveriges samtliga leverantörer. Alla Hydrowares produkter finns givetvis registrerade i Byggkatalogen, läs mer på länken.

Framgångssaga – Flexibla hissar

Skansen Kronan

Skansen Kronan är en byggnad med höga kulturvärden och ett av Göteborgs främsta landmärken. Nu kan fler få tillgång till fästningen genom en specialanpassad hisslösning från Hydroware.

Produkten från Hydroware valdes av vår upphandlade entreprenör Tvåtumfyra för att möta de mycket speciella kraven i projektet, främst att vi inte kunde lösa utrymme varken i botten eller i toppen på normalt sätt. Resultatet har blivit mycket bra och vi är glada att det erbjöds en hög finish så att vi tillskapar en värdig och tillgänglig ny entré till byggnaden. Hydroware och Vinga var lösningsinriktade och de få avvikelser som dök upp hanterades med bra speciallösningar i samarbete med byggaren.

Dan Andersson, teknisk förvaltare på Statens Fastighetsverk

Projektet genomfördes tillsammans med Vinga Hiss från Göteborg.

Läs mer om framgångssagan Skansen Kronan här.

Inspiration

Se inspirationsbilder från några fastigheter där en HydroElite från Hydroware har installerats.