The HydroElite Experience

Framgångssaga: Skansen Kronan

Skansen Kronan är en byggnad med höga kulturvärden och ett av Göteborgs främsta landmärken. Nu kan fler få tillgång till fästningen genom en specialanpassad hisslösning från Hydroware.

För Statens Fastighetsverk (SFV) och hyresgäster var behovet av en hiss tydligt, men det var svårt att hitta en passande lösning. En utanpåliggande hiss bedömdes ha för stor påverkan på byggnadens ikoniska silhuett medan en invändig hiss var svår att åstadkomma utan att påverka rumsligheten. Lösningen kom genom en specialanpassad lösning från Hydroware. Hissen kunde inhysas inuti den 4–5 meter tjocka yttermuren, innanför en skyddande stålkonstruktion för schaktet.

–     Produkten från Hydroware valdes av vår upphandlade entreprenör Tvåtumfyra för att möta de mycket speciella kraven i projektet, främst att vi inte kunde lösa utrymme varken i botten eller i toppen på normalt sätt, säger Dan Andersson, teknisk förvaltare på SFV. Resultatet har blivit mycket bra och vi är glada att det erbjöds en hög finish så att vi tillskapar en värdig och tillgänglig ny entré till byggnaden. Hydroware och Vinga var lösningsinriktade och de få avvikelser som dök upp hanterades med bra speciallösningar i samarbete med byggaren.

Erik Paulsson, produktchef på Hydroware, har varit med i projektet från början och är glad över att Hydrowares hiss har gjort Skansen Kronan mer tillgänglig. 

–     Våra hissar har en hög grad av flexibilitet och vi gör alltid allt vi kan för att skapa rätt lösning för varje unik byggnad. I fallet med Skansen Kronan utformade vi en hiss som smälter in med byggnadens gestaltning och som har minimal påverkan på fasaden. Nu kan fler människor uppleva det populära resmålet utan att kompromissa på upplevelsen, säger Erik Paulsson.

Skansen Kronan har stått sedan 1600-talet. Byggnaden vittnar om långsiktighet och vikten av att bevara. Därför är det passande att hissen som har installerats bygger på ett modulärt och öppet system från Hydroware. Det modulära systemet gör att hissen kan moderniseras flera gånger och förhindrar att ett komplett utbyte av hissen ska bli nödvändigt om 25 år.

–     Vi bygger våra hisslösningar på långsiktighet. En hiss behöver inte vara slit och släng, snarare tvärtom bör en hiss ha samma livslängd som fastigheten. Därför är det roligt att vi har fått leverera och installera en hiss i en byggnad som förkroppsligar den filosofi som vi bygger våra lösningar på. Det som kan bevaras ska bevaras, säger Erik Paulsson. 

Projektet genomfördes tillsammans med Vinga Hiss från Göteborg.