The HydroElite Experience

Bilhiss

En bilhiss är en hiss som är anpassad för att transportera bilar. Hydroware har ett anpassat program för att leverera kompletta bilhissar. Hydroware kan tillhandahålla alla delar för hissen för att göra processen enkel för hissägaren.

FORTIS CAR är vårt bilhissprogram. Materialval och design är anpassade för att klara tuff miljö och säkerställa högsta möjliga tillgänglighet.

För mer information, dimensioner och mått för FORTIS CAR, kan du ladda ner broschyren.

Dokument

FORTIS CAR

Med vår egen designavdelning är vi flexibla och kan kundanpassa en lösning för varje enskilt fall. Det gör det även möjligt för oss att hantera och leverera effektiva, användarvänliga och hållbara bilhissar anpassade för vilket parkeringshus, bilaffär eller privat hem som helst.

FORTIS CAR finns både som 1:1 och 2:1 och kan utrustas med antingen enstegs- eller flerstegscylindrar samt är redo att installeras i såväl nya som befintliga byggnader. Korginredning, material och färgval samt dimensioner kan alla kundanpassas för att uppfylla era krav och önskemål, oberoende om det är en hiss till ett parkeringsgarage eller en bilaffär.

Kontakta oss eller ladda ner broschyren för mer information om FORITS CAR.

Standarddesign
  • Golv – Durkplåt rostfritt stål AISI304
  • Väggar – Rostfritt stål AISI304 eller målade väggar
  • Avrinningssystem
  • Avbärarlister – I utvalt material
  • LED belysning
  • Trafikljus som option

Hydroware försäljning

Tveka inte att kontakta vår säljavdelning för att få mer information om våra produkter och tjänster.

Reservdelar inom 24 timmar.

Telefon

+46 (0) 472 45100