The HydroElite Experience

HydroCloud – Lägger grundstenen för IoT

HydroCloud är en lösning från Hydroware som möjliggör att du kan övervaka hissen, när som helst på dygnet och oavsett vart du befinner dig. 

Verktyget ger en tydlig och enkelt överblick över alla hissar som är uppkopplade, och genom att klicka in på en specifik enhet får du fullständig och detaljerad information. Den insamlade datan innehåller värdefull information så som användningsstatistik, upptid, energikonsumtion – i realtid. Genom att känna till användarmönster kan du som kund planera service- och underhållsfönster effektivare, vilket medför mindre störningar och en bättre upplevelse hos hissresenärerna. Detta är ett idealt verktyg för hisstekniker, servicechefer och fastighetsförvaltare för att kunna kontrollera enheterna på distans. Att kunna se felkoder och historik vid felanmälan medför en förberedd tekniker som snabbt kan avhjälpa fel. (1)