The HydroElite Experience

Erik Paulsson invald som ledamot i styrelsen för Hissförbundet.

Hissförbundet verkar för att påverka, informera och utbilda de som direkt eller indirekt berörs av hissbranschen. Just nu ligger stort fokus på att informera och påverka samhället och myndigheter om ökande säkerhetsrisker med allt äldre hissar i Sverige. Vidare jobbas det hela tiden aktivt med att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen, främst via YH-utbildningar i Tumba och Kungsbacka. Hissförbundet består idag av 36 medlemmar och 3 associerade medlemmar.

”Vi på Hydroware är väldigt måna om att bidra och påverka hissbranschen till det bättre. Att med gemensamma krafter driva Hissförbundets styrelsearbete framåt mot bland annat säkrare hissar och bibehållen hög kompetens inom branschen ser jag som mycket inspirerande. Jag vill även vara med och påverka branschen för att aktivt arbeta mot en cirkulär ekonomi där man i framtiden bygger hållbara och modulära hissar som kan repareras och även håller för att moderniseras, samt drar nytta av möjligheterna som kommer med Internet of Things.” – Erik Paulsson

Hem